Ekonomi

Helene Hansen

Ekonomiassistent

+45 7611 7941

heh@nkspedition.se

Förvaltning

Kai Wenzel

Traffic manager

+46 42 278 803

kaw@nkspedition.se

Fredrik Trogen

Adm. VD (CEO)

+46 42 278 800

ft@nkspedition.se

Försäljning och marknadsföring

Fredrik Trogen

Adm. VD (CEO)

+46 42 278 800

ft@nkspedition.se

Export & Scandinavia

Fredrik Trogen

Adm. VD (CEO)

+46 42 278 800

ft@nkspedition.se

Robin Svensson

Speditörer

+46 42 278 802

Ros@nkspedition.se

Marcel de Vries

Speditörer

+46 42 278 802

mdv@nkspedition.se

Importera

Kai Wenzel

Traffic manager

+46 42 278 803

kaw@nkspedition.se

Administration

Katarzyna Czapiewska

Administrativa

+46 42 278 801

kac@nkspedition.se

Annica Lindskog

Administrativa

+46 42 405 9898

ali@nkspedition.se