Trailervagt

Som kund hos N&K Spedition kan du följa din transport från start till slut. Du kan följa temperaturen i trailern och du kan se var ditt gods befinner sig på europakartan.

Du kan få ett login till programmet TrailerVagt som är integrerat med vår hemsida. Därifrån kan du följa temperaturförloppet samt trailerns aktuella placering

Trailervagt 

Trailervagt är ett satellitbaserat övervakningssystem som du har tillgång till när vi transporterar ditt gods. Med TrailerVagt kan du när som helst kontollera temperaturen i trailern som kör ditt gods och via en online europakarta kan du se, exakt hur långt din transport har kommit. Dessutom kan du se ditt kvitterade fraktbrev och se levereringstidspunkt när ditt gods är lossat.

Gå til Trailervagt