Norge Oslo

I maj 2007 startade N&K Spedition en avdelning i Oslo i Norge. Genom åren hade vi märkt att mängden gods från Europa till Norge steg stort och behovet för att kunna ge service till våra norska kunder på nära håll blev större och större.

Vi startade med att anställa två speditörer på avdelningen i Oslo och då de snabbt fick upparbetat en del export från Norge till resten av Europa var vi tvugna att utvidga den ursprungliga personalstyrkan.

De trailers som tillhör avdelningen i Oslo är speciellt anpassade till norskt sommar- och vinterförhållande. Alla trailer är anslutna till vårt satellitövervaknings-system.