N&K Spania

N&K Spania ble etablert med den målsetning å optimere vår import og eksport for det spanske markedet.
Sesongen er svært variabel i Spania, og ettersom vi transporterer store mengder av frukt og grønnsaker fra det spanske markedet til Skandinavia og resten av Europa, anser vi det påkrevd å optimere våre løsninger til våre kunders fordel.
Vårt kontor befinner seg i Amposta, i den østlige delene av Spania, som ses på som et optimalt sted for frukt og grønnsaker, og som også står for eksporten av næringsmidler, som er konsentrert i samme del av Spania som N&K har sitt kontor.
Kontoret består av en dyktig stab på tre personer, som er i daglig kontakt med våre øvrige kontorer i Europa, og som utgjør et viktig anløpspunkt for vår utvikling av multimodal transport fra den iberiske halvøy og til resten av det europeiske kontinentet.

Det er den primære kontaktformular.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.