N&K siekis – būti atvirais ir askaitingais. Mes skatiname savo darbuotojus dirbti taip ir norime, kad darbo kultūra būtų kuo atviresnė. Mes remiame darbuotojų saviraišką bei jų reiškiamą susirūpinimą, todėl įdiegėme informavimo sistemą, kuri naudojama pranešti apie bet kokio teisės akto ar N&K politikos pažeidimus.
Informavimo sistema grindžiama anonimiškumu, tad visi darbuotojai ir trečiosios šalys turi galimybę nurodyti bet kokius susirūpinimą keliančius atvejus.
Visa sistemoje pateikta inormacija bus vertinama Kokybės skyriaus arba Kokybės skyriaus vadovo.

  • Šis laukas skirtas patvirtinimui ir neturėtų būti keičiamas.

Jei pageidaujama, visos ataskaitos siunčiamos anonimiškai, o jei pageidaujama pridėti vardą ir kontaktinius duomenis, tai yra jų pačių prašymu, ir tai gali būti teisinga naudoti kokybės tarnybai, kad būtų galima išsamiai išnagrinėti visus susirūpinimus.